Software

Free LG Codes Reader
2013-01-31 | 
2.28 MB
Remote support client
2013-01-31 | 
2.59 MB
Octoplus/Octopus Shell v1.1.5.1
2014-07-01 | 
8.16 MB
Octoplus/Octopus Suite v1.3.8
2015-03-11 | 
61.71 MB
Octoplus/Octopus LG Installer v1.8.9
2015-03-20 | 
323.63 MB
Octoplus/Octopus Samsung Installer v1.9.0
2015-03-27 | 
74.50 MB

Firmwares para teléfonos

Para recibir acceso completo a la colección de firmwares de Octopus Box para teléfonos LG, por favor visite Boot-Loader V2.0