Software

Octoplus/Octopus LG Installer v2.7.4
2017-08-18 | 
252.04 MB
Octoplus/Octopus Suite v1.4.6.1
2017-04-11 | 
51.67 MB
Octoplus/Octopus Samsung Installer v2.5.7
2017-08-10 | 
129.35 MB
Support Client
2015-04-17 | 
2.59 MB
Free LG Codes Reader
2015-04-17 | 
2.28 MB
Octoplus Shell v1.1.9
2017-03-31 | 
15.52 MB

Firmwares para teléfonos

Para recibir acceso completo a la colección de firmwares de Octopus Box para teléfonos LG, por favor visite Boot-Loader V2.0