Software

Free LG Codes Reader
2013-01-31 | 
2.28 MB
Remote support client
2013-01-31 | 
2.59 MB
Octoplus/Octopus Shell v1.1.5.1
2014-07-01 | 
8.16 MB
Octoplus/Octopus LG Installer v1.7.5
2014-11-14 | 
304.40 MB
Octoplus/Octopus Suite v1.2.9
2014-11-06 | 
60.45 MB
Octoplus/Octopus Samsung Installer v1.7.6
2014-11-21 | 
77.57 MB

Firmwares para teléfonos

Para recibir acceso completo a la colección de firmwares de Octopus Box para teléfonos LG, por favor visite Boot-Loader V2.0